TEZ YAZMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

     Bitmek bilmeyen, sürekli kaçtığınız, ertelediğiniz o tez var ya? Belki de sadece zihninizin bir köşesinde kâğıt üzerinde yaşam bulmayı bekleyen büyüdüğünde tez olacak fikir var ya? Onu kapıp gelin adım adım tezinizi Leyla Yıldırım ile birlikte yazın.

I.MODÜL İÇERİK: Yazının odakta olduğu modülde; Sorunsalın üzerinde şekillendirilmiş Tez Kurgusu ve Taslağından Dipnot Kurallarına, Yazmak üzerine stratejilerden Giriş ve Sonuç paragrafı yazma sorununa kadar teorik olarak bilinmesi gereken fakat hep göz ardı edilmiş konuları ele aldıktan sonra Özet ve Girişin yazımını yapacağız.

II.MODÜL İÇERİK: Kavramsal Bölümlerin Yazılması (I-II-III. Bölüm) ile Teorik çalışmaları metin üzerinde kontrol odağında tutup Danışmanın karşısına çıkmadan ilk savunma provasına kadar pratikte bilinmesi gerekenleri öğrenip yazmak konusunda seri hale geleceğiz.

III.MODÜL İÇERİK: Tezin Kavramsal ve Yöntemsel olarak ikiye ayrılmasının ardından Tarihsel Arka Planın nasıl şekillendirileceği sorusunun cevabını arayacağız. Ardından IV-V. Bölümlerin yazılması ile birlikte Yazma Alışkanlıkları üzerinde duracağız. 

IV.MODÜL İÇERİK: VI. Bölüm ve Sonuç Kısımının yazılmasının ardından Kaynakça Hazırlanması ile Son Kontrol Nasıl Yapılır? Sorusunun cevabını uygulamalı olarak öğrenecek ardından da Savunma Provaları yapacağız. Son olarak Tezin makaleye çevrilmesini öğrenip Tez Yazımını ve ardından yapılacak Makale Yayınını hazırlamış şekilde modülümüzü bitireceğiz.