TÜRKÇENİN EROZYONU

Her ülkenin dili onun kimliğidir ve dilde yaşanacak dejenerasyon zamanla kimliğe sirayet edecek, geri dönüşümsüz hasara sebep olacaktır. Bu noktada Türkçe’nin yaşadığı erozyonun vahim sonuçlarından bahsetmek yerinde olacaktır.